Příspěvek 06. bře 2018, 23:34

MPC mění způsob pojmenovávání planetek

Centrum pro planetky a další malé objekty Sluneční soustavy (Minor Planet Center, MPC) se rozhodlo pro změnu označování asteroidů na kometárních drahách. Nový princip funguje následovně – asteroid, který je na dráze komety, nedostane asteroidální označení, ale už “předpřipravené” kometární. Důkazem toho budiž například nový asteroid A/2018 C2. Pokud se prokáže, že se jedná o kometu, označení bude změněno na „klasické“ C/2018 C2 (případně P/2018 C2, ale to není zrovna tento případ) a do závorky bude doplněno jméno objevitele či název observatoře, na níž byla kometa nalezena. Pokud se kometární aktivita neprokáže, název tělesa zůstane zachován.

Na závěr ještě doplníme, že tato změna byla provedena zejména za účelem zpřehlednění v oblasti pojmenovávání komet.

ExoSpace.cz

Obrázek
Nepředvídatelná jasnost dělá komety tak zajímavé.