Příspěvek 02. led 2019, 22:45

Štola Malešov

Ladislav Lahoda ze sdružení CMA a naší redakce vás vezme na prohlídku důlního komplexu Malešov. V tomto dole členové jeho skautského oddílu skládali v roce 1990 skautský slib. Laco vzpomíná:

Slib jsme zde skládali pouze jednou, v roce 1990 - byl jsem tehdy zástupce vůdce 1. oddílu Loděnice. Týden předem dospělí členové provedli sestup do dolu a úklid dómu od napadaných klád a kamení a též proběhla příprava ohně a vlajkového stožáru. Při vlastním slibu došly děti k dolu, sestoupily po laně šikmou svážnou a kyvadlově byly dopraveny na nafukovacím člunu do největšího dómu. Vlastní slib proběhl tradičně, se zapalováním ohně, československou vlajkou na stožáru a reprodukovanou slavnostní hudbou. Děti poté přespaly v dole ve spacácích.

Tento zážitek si prý dobře pamatují dodnes.


laco.jpeg


Sledujte ExoSpace.cz, magazín se zaměřením na astronomii, kosmonautiku a svobodný software.