Příspěvek 29. srp 2018, 20:11

Vzestup oceánů na měsíci Europa

Oceány na Jupiterově měsíci Europa mohly dosáhnout povrchu během milionu let. Nová studie vědců z NASA ukazuje, že vrásy jsou klíčem k průniku podzemního oceánu na povrch.

Animace simuluje průřez skrz vrásu procházející ledovou skořápkou na povrchu měsíce. Bílá barva nahoře reprezentuje ledovou krustu a úplně dole se nachází podpovrchový oceán. Střední část je tvořená ledovcem s teplejšími barvami simulujícími pevnější led. Vlevo je znázorněna hloubka a dole vzdálenost od středu vrásy. Vrásy na Europě bývají desítky kilometrů široké a stovky kilometrů dlouhé.

Jak animace běží, je ledová skořápka prolomena gravitačními interakcemi s Jupiterem. Studený křehký led je odsunut, a v tu chvíli se trhliny zacelují a znovuobnovují (žluté, zelené a modré čáry nahoře uprostřed).

Vířící materiál rychle zaplňující spodní část v podobě mnoha malých bílých teček vyznačuje části oceánu, které byly zmrazeny do spodní části ledové krusty. Vědci to popisují jako fosílie oceánského materiálu, protože tyto části oceánského materiálu uvězněného pod ledovou skořápkou stráví tisíce, možná miliony let, než se dostanou na povrch.Obrázek