CITÁTY A VZKAZY TÝDNE

Sledujte sdělení redakce ExoSpace

Uživatelský avatar

Administrátor

Příspěvky: 199

Registrován: 29. zář 2013, 14:13

Příspěvek 26. dub 2015, 13:56

CITÁTY A VZKAZY TÝDNE

Zde umísťujeme citáty použité jako Citáty týdne na našem webu.

 • Učitelé, kteří dělají fyziku nudnou, jsou zločinci.
  Walter Levin,
  profesor fyziky na MIT
 • Konspirační "teoretici" argumentují na základě víry. Jim jsou nějaká fakta a argumenty ukradené. Jejich konání je založeno na tom, aby si potvrdili svou víru. Pokud žádají jiné o názor, tak jen ten souhlasný. Nesouhlasný neakceptují. Příznačným rysem těchto snah je trolling, tedy opakované rozpoutávání diskuse na základě bezvýznamných argumentů.
  Proto lze konspirační teoretiky označit za lidi trpící duševní poruchou.
  ExoSpace.cz
 • Hoši šeptem mluví, ale já je neslyším. Já mám podivný sen. Já slyším hlasy staré, dávno již zmlklé. Ano, jsou tady, jsou tady stíny těch, jimž chlapectví umřelo. Kolem mne se kupí, usmívají se, ruce podávají. Jsou to jen stíny, já to vím. Jen já z nich jsem živý. Jen já jsem zůstal takový, jaký jsem byl tenkrát.
  Jaroslav Foglar
 • Romantici nejsou jen snílci s kytkami v náručí obdivující západ slunce. Jsou to lidé, kteří považují život za dar, nežijí ho sobecky a povrchně, ale tak, aby ukázali jeho čistě krásnou stránku ostatním. Pokud si lidi života budou vážit, dávat mu hluboké přívlastky a nebát se snít, ne si jen stěžovat, pak někde v nich romantici jsou.
  Petr Horálek
 • Bez svobodného a otevřeného softwaru (FOSS) by byl vývoj v oblasti softwaru ale i technologií nepředstavitelně opožděný. FOSS určitě neničí softwarový trh, spíš je pro něj klíčovou záležitostí.
  Pavel Lang,
  čtenář ExoSpace.cz
 • Domnívám se, že u nás již delší dobu, vlastně hned po Listopadu, začala probíhat akce demýtizace českých dějin. Byla vedena dezinformační kampaň, která nás jako národ měla záměrně připravit o ideály, o idoly. Tedy se napřela ta síla dezinformací na to, aby se pošpinil Foglar, v naději, že když se ukáže, že Foglar dělal špatné a necharakterní věci, ztratí tím váhu všichni jeho hrdinové. Protože špatný člověk nemůže stvořit dobré hrdiny. Takže se vymažou všechny ty Rychlé šípy, všichni hoši od Bobří řeky, všichni hoši z Přístavu a z Modrého života a nebudou.
  Když se někde odstraní dobré ideály, nastupují za ně ty špatné.
  Jaromír Šmejc - Mang
 • Když se dívám na Jaroslava Foglara - Jestřába jako člověka staršího, jako vedoucího mládeže, tak musím říct, že jsem nepoznal člověka, který by byl víc respektován a přísně respektován, než byl Jestřáb. Nikdo si nedovolil proti Jestřábovi nějak oponovat. Ale nebylo to tím, že by snad ti chlapci neměli odvahu, ale bylo to taky tím jednáním a přístupem Jestřába k těm chlapcům. Když se po této stránce díváme na Jestřába jako na pedagoga, tak byl jedinečný. Ten to s klukama tak uměl!
  Jaroslav Čelikovský - Čelika
  bývalý člen oddílu Hoši od Bobří řeky
 • Ať se zdá být život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžete dělat a uspět v tom.
  Stephen Hawking
 • We'll go on as long as it is fun and as long as we feel we have something to give.
  Agnetha Fältskog
 • Svět ztratil jednoho z velikánů. Opravdového hrdinu. Utěšuje nás vědomí, že se opět setkal s Neilem Armstrongem. Parťáci jsou opět spolu.
  Andrew Feustel
 • Šťastný nový rok,
  snad máme všichni občas vizi světa, v němž je každý soused přítelem,
  šťastný nový rok,
  snad máme své naděje, svou vůli se snažit.
  Pokud je mít nebudeme, můžeme si klidně lehnout a zemřít,
  ty i já.
  Happy New Year, ABBA
 • Když jsem s tím začal, dělali jsme dvě a půl změny za hodinu. Všichni říkali, že rychleji to nejde, že je to šílené. Microsoft a Apple nám říkali, že vyhráváme. Doslova řekli, že s námi nemohou soupeřit. ‚Dotáhnete to dál než kdokoliv před vámi.‘
  Greg Kroah-Hartman, vývojář jádra Linuxu
 • Těžko můžete sklízet, když nezasejete. Zasetí - to je obraz primárního výzkumu, výsledky jsou pak sklizeň.
  Eva Zažímalová,
  nastupující předsedkyně Akademie věd ČR
 • Windows se staly novým Mesiášem. Jakmile je lidé vidí, zvolají: "Ježíši Kriste!"
  Redakce ExoSpace.cz
 • Ano - je Duben - Duben našeho žití - kmitalo se Luborovi horečně hlavou, - a Duben v lidském věku trvá dlouho - ano - nám pořád teprve DUBEN PŘICHÁZÍ, jak to bylo tehdy pod Fankovou fotografií. A na člověku samotném záleží, aby si Duben - to jest CHLAPECTVÍ - aspoň pro svou duši dovedl zachovat navždycky, když není možné udržet ho i tělu.
  Jaroslav Foglar, Když Duben přichází
 • Je jasné, že jsme jen vyspělejší druh primátů na malé planetě obíhající okolo průměrné hvězdy na okrajové části jedné ze stovek miliard galaxií. Ale od úsvitu civilizace lidé touží po porozumnění základnímu uspořádání světa. Na podmínkách hranic vesmíru musí být něco velmi vyjimečného. A co může být vyjimečnějšího než žádná hranice? Neměla by existovat žádná hranice lidského úsilí. Každý jsme jiný. Jakkoli zlý může vypadat život, vždy existuje něco, co můžete udělat a také v tom uspět. Pokud existuje život, existuje naděje.
  Stephen Hawking
 • Boha si lidé vymysleli, aby si tím vysvětlili tajemno (neznámo). Bůh je vždycky nástrojem k vysvětlení těch věcí, kterým někdo nerozumí.
  Richard Feynman
 • Každé dítě a v každé době má právo se setkávat s vesmírem.
  Carl Sagan
 • Vesmír je nový oceán a já se domnívám, že by po něm Spojené státy měly plout.
  John F. Kennedy
 • Svobodný a otevřený software se musí stát základním kamenem ve státní správě. Je nemyslitelné, aby s citlivými a důvěrnými daty bylo manipulováno prostřednictvím uzavřeného softwaru.
  ExoSpace.cz
 • Kdyby měl každý člověk šanci vidět Zemi z vesmíru, chovali bychom se k sobě jinak. Cítili bychom větší respekt k sobě navzájem i k naší planetě.
  Andrew Feustel
  astronaut
 • Nemůžete být dost dobří pro každého, ale vždy buďte co nejlepší pro toho, kdo si to zaslouží.
  neznámý autor
 • Nikdo, kdo zažil řvoucí, vařící, hysterický dav, se nemůže ubránit mrazení v zádech do morku kostí. Je tenká linie mezi extatickým oslavováním a vyhrožováním. Otočit se to může v okamžiku.
  Agnetha Fältskog
 • Microsoft se chová jako drogový dealer. První dávka je zdarma, pak za peníze, za hodně peněz.
  Lukáš Jelínek
 • Šéfredaktor ve věku 25 let dneska už nikoho nepřekvapí, naopak. Ale když je šéfredaktorovi 13, to za pozornost stojí. Zvlášť když se pustí do popularizace vědy.
  Eva Hníková
 • Pro ty, kteří neznají matematiku, je složité dostat se k takovým pocitům jako je krása, nejhlubší krása přírody...Pokud se chcete něco dozvědět o přírodě, oceňovat přírodu, je nutné rozumět jazyku, kterým mluví.
  Richard Feynman
 • Věda je lidský výtvor a nic v ní není svaté. O všem se dá diskutovat. Diskuse však musí být podpořena znalostmi, jinak je ztrátou času.
  Pavel Příhoda
 • Jako vlna v oceánu je život pohyb, jen dál.
  Jako vítr, který stále vane, život je proudění, jen dál.
  Jako ranní východ slunce život je svítání, jen dál
  Jak si vážím každé minuty být toho součástí, být v tom, s touhou jít dál.
  Move On, ABBA The Album
 • Ukaž moudrému chybu a on ti poděkuje.
  Ukaž chybu hlupákovi a on se urazí.
 • Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji než kde jinde plují! Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic? Slyšíš tu píseň dálek závratných? Tiše a velebně šumí hlavy stromů. Záře červenavá stéká po jejich rozpukaných kmenech a vůně pryskyřice tě omámí. A večer oheň táborový do tmy pak zasvítí a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší.
  Jaroslav Foglar, Vpřed
 • Nikotin je strašný jed pro vaše mladé útroby, hoši. Nekuřte nikdo, nechcete-li si zničit život. Varuji vás! Varuji vás! Nedejte nic na to, budou-li se vám vaši starší kamarádi smát, až odmítnete nabízenou cigaretu. Vaše zdraví vám musí být přednější než pochybný obdiv kamarádů. Nekuřte!
  Jaroslav Foglar, Chata v Jezerní kotlině
 • Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?
  Albert Einstein
 • Jít na start znamená přijmout riziko.
  Story Musgrave,
  americký astronaut
 • Astrologie je poměrně snadné řemeslo - lze se mu naučit za několik víkendů. Astronom po padesáti letech úmorné dřiny poznává, jak málo toho zná.
  Josip Kleczek, Vesmír a člověk
 • Žádný cíl není tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metody.
  Albert Einstein
 • Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.
  Albert Einstein
 • Dítě není od přírody ani hloupé, ani unuděné.
  Hloupne a nudí se teprve jalovými řečmi, které slýchá od dospělých.
  Otto Babler, český básník
 • Aby jakýkoliv léčitel vírou dokázal nad jakoukoliv pochybnost, že není podvodníkem, stačí, aby vyléčil jediného člověka s amputovanou končetinou.
  invivomagazin.sk
 • Arogance je pouze parukou na zakrytí duševní pleše.
  Jan Werich
 • Žádnou jinou knihu než svět,
  žádné jiné vyučování než fakta.
  J. J. Rosseau
 • Nechci věřit. Chci vědět.
  Carl Sagan
 • Microsoft není zlý, jenom prostě dělá opravdu mizerný operační systém.
  Linus Torvalds
 • Ti, kteří se považují za příliš chytré na to, aby se politicky angažovali, budou potrestáni tím, že jim budou vládnout lidé, kteří jsou hloupější než oni.
  Platon
 • Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhého.
  Goethe
 • Ve skautu jsem jako dítě zažila, že se nám dala důvěra, že věci dokážeme, ne že se něco bude zakazovat. To v současné době platí ještě dvojnásob. Zdá se mi, že dnes se z dětí dělají neschopní, raději ať sedí u počítače, alespoň se jim nic nestane. Skaut dostane do ruky sekyrku, pilu a naučí se s ní zacházet, je schopný ohlídat v noci tábor. Ze společnosti se vytrácí důraz na to, aby děti věřily samy sobě a věřily také svým kamarádům, že jim v těžké situaci pomůžou.
  Ester Janečková
 • Až vám budou ve škole zase říkat, že na něco nejsou peníze, zeptejte se, proč škola vyhazuje desetitisíce za placený proprietární software.
  Redakce ExoSpace.cz
 • Přítel je v první řadě ten, kdo nesoudí.
  Antoine de Saint-Exupéry
 • Stručný průvodce moderní přírodovědou:
  1. Je-li to zelené, nebo se to hýbe, je to biologie.
  2. Jestli to zapáchá, je to chemie.
  3. Nefunguje-li to, je to fyzika.
  Arthur McBride Bloch,
  americký spisovatel
 • Jsem přesvědčen, že kdyby nebylo Apolla 1, tak bychom padli na hubu mockrát, než by se nám podařilo dostat na Měsíc, nemluvě o tom, že jsme se tam také nemuseli dostat vůbec. Tím jsme narazili na klubko hadů, které nám později mohlo způsobit mnoho nepříjemností. Kousek po kousku bychom všechno opravovali a pravděpodobně by během této cesty vzhůru zařvalo i pár lidí. Až ten požár nás donutil program zastavit a probrat to opravdu pořádně od základů.
  Deke Slayton
 • Letěla raketa, dopadla do bláta.
  Práce je taková, jaká je výplata.
  Anonym na Bajkonuru
 • Má cesta bude po 58 letech naplněním snu Petra Ginze. Snu, který definitivně dokáže velikost duše chlapce uvězněného mezi zdmi ghetta. Mezi zdmi, které ale nebyly schopny porazit jeho ducha. Petrovy kresby vystavené v Jad Vašem jsou důkazem vítězství ducha.
  Ilan Ramon
 • Jestliže zemřeme, chceme, aby se s tím lidé smířili. Děláme nebezpečnou práci, ale doufám, že ať už se stane cokoliv, program to nezdrží. Dobývání vesmíru stojí za riskování života.
  Virgil "Gus" Grissom
 • Chceš číst v nejstarší knize?
  Vzhlížej v noci k hvězdné obloze.
  Otto František Babler
 • Důležitým přínosem programu Apollo bylo, že se ukázalo, že lidstvo není navždy připoutané k této planetě a že naše vize jdou ještě dále a naše možnosti jsou neomezené.
  Neil Armstrong
 • Padnou-li stromy, jež obydleny byly od pradávných dob, ptákům již není v krajině pobytí.
  Alfred Brehm, německý zoolog
 • Chceš-li novou chuť do života:
  - vylešti jablko a pak se do něj zakousni;
  - zajdi do útulku a najdi si tam kamaráda;
  - počkej, až přijde jaro;
  - zvedni hlavu a zadívej se do nebe;
  - pozoruj východ slunce;
  - pohlaď krávu;
  - přivoň ke kytce;
  - zadívej se na strom;
  - když jdeš kolem zrcadla, usměj se na sebe;
  - řekni si, že zítra přijde lepší den;
  - rozhlédni se kolem sebe, všichni nejsou volové, mnozí lidé kolem jsou docela fajn a s některými se můžeš i skamarádit.
  Petr Votroubek
  náčelník Svazu skautů a skautek ČR
 • As I take man's last step from the surface, back home for some time to come - but we believe not too long into the future - I'd like to just (say) what I believe history will record. That America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow. And, as we leave the Moon at Taurus- Littrow, we leave as we came and, God willing, as we shall return, with peace and hope for all mankind. Godspeed the crew of Apollo 17.
  Eugene Cernan
 • Příroda je neúprosná a neměnitelná, jí je jedno, zda jsou či nejsou srozumitelny člověku příčiny a úmysly jejího konání.
  Galileo Galilei
 • Problém tohoto světa je, že inteligentní lidi jsou plní pochybností a blbci plní sebevědomí.
  Charles Bukowski
 • Mnozí jen proto nerozumějí hlasu přírody, poněvadž jim zaznívá příliš jednoduše.
  Arthur Schopenhauer
 • Vzkaz všem konspirátorům
  Úkolem ExoSpace.cz je poskytovat informace.
  Ne léčit lidi.
  ExoSpace.cz
 • Komety jsou přesně jako kočky, mají ocas a dělají si to, co chtějí.
  David Levy
 • Lidé si snadno vytvoři hrdiny, a domnívají se, že budou vždy dokonalí.
  Buzz Aldrin
 • Určování velikosti člověka by mělo vycházet z toho, co je schopen ze sebe vydávat, nikoli, co je schopen do sebe přijímat.
  Albert Einstein
 • Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.
  Albert Einstein
 • Expanze do vesmíru není neomezená. Nenechejte se unést literárními příběhy ze světa science fiction, ani líčením snílků, pro něž žádná překážka není dost vysoká, aby si s ní člověk někdy neporadil. Tyto rozmáchlé vize neukazují budoucnost našeho reálného světa, ale cosi zploštělého a zjednodušeného, jsou to jen jakési moderní pohádky, které se nikdy neuskuteční.
  Zdeněk Pokorný
 • Jsem skutečně přesvědčen, že názor politických vůdců světa by se od základů změnil, kdyby se na svou planetu mohli podívat ze vzdálenosti řekněme 160 tisíc kilometrů. Nade vše důležité hranice by pojednou nebyly vidět a hlučné spory by utichly. Maličká koule by se otáčela dál a nedbala by na své rozdělení, ukazovala by svou jednotnou tvář… Musí se stát takovou Zemí, jakou vypadá: modrá a bílá, ani bohatá, ani chudá; modrá a bílá, která přeje a je jí přáno… Myslím, že pohled ze 160 tisíc kilometrů by byl neocenitelný, protože by spojil všechny lidi, aby našli společná řešení svých problémů, protože by si pak uvědomili, že planeta, která nám všem patří, nás spojuje daleko základnějším a důležitějším způsobem, než nás rozdělují barva pleti, náboženství nebo hospodářský význam.
  Mike Collins
 • Jen šarlatáni jsou si něčím jisti. Neurčitost není nejpříjemnější stav, ale jistota je směšná.
  Voltaire
 • Kdo se nedopustí žádné hlouposti, není tak moudrý, jak se domnívá.
  Otto Babler
 • Díky Apollu se podařila realizace zdánlivě nemožného snu. Toto byl jen začátek. Začátek, který neskončí, dokud v lidech zůstane touha po poznání.
  Eugene Cernan
 • Věda je dlouhou historií školení o tom, jak si přestat lhát do kapsy.
  Richard Feynman
 • Dříve studovali muži sami kvůli sobě,
  dnes studují, aby učinili dojem na lidi.
  Konfucius
 • Lety do vesmíru opravdu nejsou kratochvilnou zábavou bohatých, kteří dost dobře nechápu, že pro nejchudší z chudých svět končí u nejbližší popelnice a události po právě se blížící noci jsou až neskutečně vzdálené.
  Zdeněk Pokorný
 • We’ve learnt a lot during the years.
  What we learned was not to mix our private life with what we professionally did. The emotions came out from lyrics. And it gave something extra, something else to the songs that we recorded at that time.
  Anni-Frid Lyngstad
 • Je úžasné zjistit, že se mýlíte.
  Ve skutečnosti je to osvobozující.
  Není to hrozba.
  Otevírá to vaši mysl.
  Lawrence Krauss
 • Nevěř tomu, čemu nerozumíš,
  ale nezavrhuj, cos neprozkoumal.
  Karel Čapek
 • Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo.
  Kdo je slušný, byl slušný vždycky.
  Kdo byl věrný, je věrný i teď.
  Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív.
  Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky.
  Kdo mění víru, neměl žádnou.
  Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví.
  I dobrá paměť k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba, patří.
  Karel Čapek
 • Líbit se mnohým znamená nelíbit se moudrým.
  Plutarchos
 • Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.
  Karel Čapek
 • Existují tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.
  Albert Einstein
 • Mankind must put an end to war before war puts an end to mankind.
  John F. Kennedy
 • It has become appallingly clear that our technology has surpassed our humanity.
  Albert Einstein
 • Havárie Apolla 13 a raketoplánů Challenger a Columbia se staly v době, v níž si někteří lidé mysleli, že kosmonautické výpravy jsou už rutina a nuda.
  Tyto havárie nám s plnou silou připomněly, že cesty do vesmíru nikdy nebudou rutinou. Vždy půjde o nebezpečný a rizikový podnik.
  ExoSpace
Sledujte ExoSpace.cz
Uživatelský avatar

Administrátor

Příspěvky: 199

Registrován: 29. zář 2013, 14:13

Příspěvek 13. dub 2017, 17:55

CITÁTY A VZKAZY TÝDNE II

 • Je dobré znát meze svého poznání. Když něco nevíte, je mnohem jednodušší to přiznat, než se zaštiťovat cizími slovy, vymýšlet neexistující souvislosti a odvolávat se na nedohledatelné odborníky z amerického NASA.
  Petr Kulhánek
 • Člověk má bojovat proti zlu, na které právě stačí.
  Jan Palach
 • Není dobře, když šestnáctiletý člověk má pocit, že je osou, kolem níž se otáčí svět.
  Ondřej Neff
 • Občas vidím,
  jak přichází odvážný nový svět
  a vidím, jak se mu daří
  v popelech našich životů
  ach ano, člověk je blázen
  a myslí si, že bude v pořádku
  táhnoucí nohy z hlíny
  nikdy nevědoucí, že se ztratil
  pokračuje dál…
  Happy New Year, ABBA
 • Kdo dovede vyvolat strach, má v ruce moc.
  Ondřej Neff
 • Žijeme ve zvláštní době. Populismus vládne. A nejen u nás. Není to tak dávno, kdy v politice měli šanci na úspěch ti, kteří přinášeli vize, slušnost a respekt. Dnes stačí plané sliby a laciná hesla. Političtí vůdci používají vulgární jazyk, nadávají, lžou, šíří dezinformace, osočují solidní média, novináře a ty, kteří s nimi nesouhlasí. Pravda přestává být zajímavá a důležitá. Ve snaze uspět u nejširších vrstev se někteří politici neštítí ničeho.
  Terezie Kaslová v rozhovoru pro Forum24
 • Lilie skautská, ohněm kalená
  máme ji v sobě, v nás nikdy nezvadne
  dej bůh, ať hvězda krví zbarvená
  už jednou provždy zapadne.
  Lilie skautská, Taxmeni
 • Einstein se mýlil, když řekl, že Bůh nehraje v kostky. Úvahy o tom, že černá díra emituje částice, nasvědčují, že bůh nejenže v kostky hraje, ale občas je hází i tam, kde je nikdo nemůže vidět.
  Stephen Hawking
 • V tomto desetiletí jsme se rozhodli dosáhnout Měsíce a uskutečnit i další věci – ne proto, že jsou snadné, ale proto, že jsou obtížné. Protože takový cíl poslouží k tomu, aby uspořádal a posoudil naše nejlepší schopnosti a dovednosti, protože takovou výzvu jsme ochotni přijmout, a nejsme ochotni ji odkládat, a hodláme ji zvládnout.
  John F. Kennedy, Rice University, 12. 9. 1962
 • Nemůžeme-li výklad snížit na úroveň prváka, znamená to, že tomu nerozumíme.
  Richard Feynman
 • Některé hodnoty musí být univerzální, jako lidská práva a rovnost všech lidí.
  Björn Ulvaeus
 • Nemám ponětí, jaké je moje IQ. Lidé, kteří se chlubí svým IQ, jsou loseři.
  Stephen Hawking
 • Generální tajemníku Gorbačove, jestli hledáte mír, jestli hledáte prosperitu pro Sovětský svaz a východní Evropu, jestli hledáte liberalizaci: Pojďte k této bráně! Pane Gorbačove, otevřete tuto bránu! Pane Gorbačove, strhněte tuto zeď!
  Ronald Reagan u Braniborské brány
 • Neexistují veřejné peníze.
  Existují jen peníze daňových poplatníků.
  Margaret Thatcher, britská premiérka
 • Posmrtný život je pohádka pro ty, kteří se bojí tmy.
  Stephen Hawking
 • Mobil tě neučiní šťastným.
  ExoSpace.cz
 • Jsem neuvěřitelně unavený z respektování spousty bludů a bláznivých nápadů jen proto, že jsou považovány za náboženství.
  Björn Ulvaeus
  Náš velký systém a systém těch druhých bude posuzován podle přistání na Měsíci.
  John F. Kennedy
 • Základní povinností vlády je chránit lidi, nikoliv řídit jejich životy.
  Ronald Reagan
 • Pohrdání vědou může mít kořeny ve faktu, že věda nebyla schopna vyřešit některé z našich základních problémů, například znečištění životního prostředí nebo HIV a AIDS. To je nejhorší onemocnění naší doby, a vědci jsou ztraceni. Myslím, že mnozí lidé jsou zklamaní vědou, když odpovědi, které potřebujeme, nejsou poskytovány.
  Björn Ulvaeus
 • Jsem přesvědčený demokrat. Proto nejedu do Ruska, i když jsem odtud dostal srdečné pozvání. Kdybych cestoval do Ruska, sovětští představitelé by toho nepochybně využili pro politické cíle. Jsem nepřı́telem bolševismu stejně jako fašismu. Jsem proti každé diktatuře.
  Albert Einstein
 • Jsme jako slunce a deštivé počasí
  občas se spolu srážíme
  já a já
  ponuré nálady a inspirace
  jsme legrační kombinace
  já a já
  nemyslím si, že jsem odlišná nebo nějakým způsobem jedinečná
  přemýšlej o sobě minutu a najdeš v tom odpověď
  každý je podivín
  Me and I, ABBA
 • Kdo je vzpomínán, nezemřel, je tu s námi.
  Jaroslav Foglar
 • Když někoho milujete a ztratíte ho, pak opravdu na ničem nezáleží.
  Agnetha Fältskog
 • Jádro kontroverze mezi komunismem a skautingem je otázka, v kterém roce věku se má z člověka stát politický živočich. Skautské hnutí vycházelo z toho přesvědčení, že nejdříve má být v mladém člověku vypěstován smysl pro čest, jeho charakter upevněn a pak si má teprve vybrat, čemu v politice věřit.
  Myslím, že vy, stejně jako my zde víme, že bylo předurčeno, aby nacismus a komunismus pronásledovaly skauting. Totalita brzy vyčenichala, že skauting vede k samostatnému myšlení.
  Ferdinand Peroutka, Svobodná Evropa, 1958
 • Nikdy jsem neustoupil od víry v dobro člověka a i přes své stáří jsem vždy věřil na přírodu. Ona je totiž naší nadějí, protože je moudřejší než my, chybující lidé.
  Jaroslav Foglar
 • Linux je jediná cesta k úspěchu. Nemám rád systém, který dělá to, co si myslí, že chci dělat já, mám radši, když dělá to, co chci já. Pevně věřím, že na tak velkém projektu jako Atlas se nedá vyžít s Windows.
  doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D., MFF UK
 • Skauting mě naučil soběstačnosti, postarat se o sebe, ochotně riskovat a nebát se jít do neznáma.
  Boris Navrátil - Cyklon
 • Mám sen zpívat píseň, která mi pomůže se se vším vyrovnat.
  A můj cíl stojí za tu chvíli probíjet se temnotou ještě další míli.
  Věřím v andělé, něco dobrého ve všem vidím,
  věřím v andělé, když vím, že se pro mě čas naplnil,
  překročím potok, mám sen.
  I Have A Dream, ABBA
 • Jakmile se přestaneme ptát, je konec.
  Nepřestávejme se ptát, proč, a neustále hledejme odpovědi.
  Daniel Stach
 • Dokážu žít s pochybnostmi, nejistotou a s pocitem, že něco nevím. Myslím si, že je mnohem zajímavější to „nevědění“ než mít odpovědi, které mohou být mylné… Necítím se být vystrašen neznalostí věcí, pocitem ztracenosti v tajemném vesmíru, jenž nemá žádný účel, což je, nakolik mohu posoudit, pravděpodobné. To mě neděsí.
  Richard Feynman
 • Vesele do světa volám,
  polnice slyšíte hlas.
  Vítězí myšlenka dobrá,
  junáků nadešel čas!
  Junák 1//1945
 • Věda není dokonalá. Často je zneužívána. Je to jen nástroj. Ale je to ten nejlepší nástroj, jaký máme. Sama sebe opravuje, neustále se mění a dá se na vše použít.
  Carl E. Sagan
 • Urbex airsoft není sport, ale vandalismus. Pro stavby a okolí představuje stejnou pohromu jako nájezdy feťáků, sprejerů, squatterů a bezdomovců.
  Redakce ExoSpace.cz
 • Jaroslav Foglar je určitě jedna z nejvýznamnějších osobností našich dějin. Byl to člověk, který byl pro řadu mladých lidí vzorem jednak proto, že byl skutečně příkladný skaut, byl to člověk, který měl morální zásady, hodnoty a něco té společnosti předával.
  Jana Černochová
 • Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych Vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily.
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • Tady je pro nás ještě jeden přípitek
  a pak zaplatíme účet
  hluboko uvnitř nás oba cítíme podzimní chlad
  tažní ptáci, ty a já
  letíme instinktivně
  když je léto pryč a tmavé mraky skrývají slunce
  ani ty, ani já se neobviňujeme
  když je všechno řečeno a hotovo
  When All Is Said And Done, ABBA
 • Jestřáb byl pro mě všecko. Pro mě to byly nejkrásnější roky, co jsem v oddíle prožil.
  Jindra Hojer
 • Chceš-li se stát astronautem, musíš se naučit ovládat Linux.
  Redakce ExoSpace.cz
 • Nic proti Krtečkovi, ale úplně stejně mohl na ISS letět Spejbl, Křemílek, motýl Emanuel nebo zkrátka libovolná večerníčková postava. Rychlé šípy jsou trochu jinde jak z hlediska slávy, tak z hlediska vlivu. Co zásadně ovlivnil Krteček? A kolik mladých zkoušelo žít Modrý život nebo lovit bobříky? Rychlé šípy doslova formovaly generace dospívajících, vlastně to dělala Foglarova tvorba jako taková. A navíc je tu nemalá inspirace skutečností. Nemělo to moc reálných šancí, ale stejně mě to hodně mrzí. Prostě je to škoda.
  Honza Forman, čtenář ExoSpace.cz
 • Pomlouváš-li, přiznáváš slabost.
  Nedokážeš-li uznat vinu a omluvit se, přiznáváš zbabělost.
  Jsi-li falešný, nikdo ti neuvěří a zůstaneš sám.
  Sebelepší dílo, které po sobě zanecháš, nezakryje tvou duševní pleš.
  A právě na základě toho, jaký jsi, si tě budou lidi pamatovat.
  ExoSpace.cz
 • Alkohol je jed, který ničí, byť k mému podivu mladé lidi přitahuje.
  Jaroslav Foglar
 • Co se po smrti pana Foglara dělo, kvůli těm penězům, to mě nezajímá, kdo je dostane. Já myslím, že by je měla dostat mládež, že by měly jít na výchovu mládeže, protože vím, že si to takhle pan Foglar přál, takhle o tom se mnou hovořil. A jak to nakonec bude, je mi jedno. Co mě ale znechutilo, je, že začali vrhat špínu na pana Foglara. To se mně hrubě nelíbilo. To je prostě sprostý.
  Miloslav Šimek
 • Važte si přátel. Kdo je nemá, je učiněný chudák.
  Jaroslav Foglar
 • Junák mně přinesl několik nerozborných přátelství, za vůdcem svého oddílu dodnes jezdím. Také hrdost na republiku, aniž bylo k tomu nutno dávat ideologickou nálepku. Poprvé jsem tam novinařil - vydával cyklostylovaný časopis Pochodeň.
  Karel Pacner
 • Touha po romantice se u mě záhy změnila na touhu nejen po zlepšení osudu chlapců našeho oddílu, ale i celé lidské společnosti vůbec, neboť jsem viděl tolik bídy hmotné i mravní, že mne to nemohlo nechat lhostejného. Tato touha po dobru a nápravě mne pak neopustila již nikdy. S nápravou dospělých jsem si ovšem tehdy nevěděl rady, ale viděl jsem určitou možnost zlepšení alespoň dalších generací tím, že pomohu při vedení mládeže k dobru.
  Jaroslav Foglar
 • Přicházely hluboce zneklidňující zprávy. Státní bezpečnost je mi prý v patách a chce mě obvinit, že v oddíle pěstujeme skauting, za což byly hrozné tresty, až deset let i více žaláře. Budu zatčen? Jak bych v tom vězení ta děsná léta vydržel, odloučen od všeho, od slunce, od života? A co by bylo s mojí maminkou?
  Jaroslav Foglar
 • Ukaž mi svůj kroj
  a já ti povím, jakým jsi skautem.
  ExoSpace.cz
 • When the night comes with the action
  I just know it’s time to go
  can’t resist the strange attraction
  from that giant dynamo
  lots to take and lots to give
  time to breathe and time to live
  Summer Night City, ABBA
 • Tento let je něco jako periskop ponorky. Vy vidíte jenom tři z nás, ale pod povrchem jsou tisíce dalších a jim všem bychom chtěli moc a moc poděkovat.
  Michael Collins
 • Velikost a věk vesmíru jsou mimo obvyklé lidské chápání. Ztracen mezi nesmírností a věčností je náš malý planetární domov.
  Carl E. Sagan
 • Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.
  Albert Einstein
 • Kulturní rozmanitost stojí vždy za úsilí, ale nikdy nesmí předcházet Deklaraci lidských práv.
  Björn Ulvaues
 • Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.
  Václav Havel
 • Každý Čech zná Rychlé šípy, každý Čech zná dílo Jaroslava Foglara, i když to třeba odmítá připustit anebo se k němu staví negativně.
  ExoSpace.cz
 • Skaut je absolutně báječný v tom, že dá člověku hodnoty. Učí děti pravdě, přátelství, zodpovědnosti a vlastenectví.
  Helena Illnerová
 • Matematika není o počítání. Až si to uvědomí učitelé matematiky, možná pak přestaneme být lopatou Evropy.
  ExoSpace.cz
 • Mám toho tolik, co bych chtěl dělat. Nesnáším plýtvání časem.
  Stephen Hawking
 • Kamarády nemusíš mít jenom ve škole. Mě v tomhle skauting vytáhl z průšvihu.
  neznámá dívka v autobusu
 • Až v trenažéru lunárního modulu jsem si uvědomil, že skončila propaganda dosažení Měsíce, že jde o život, a o nezodpovědné jednání některých politických funkcionářů, vedoucích pracovníků kosmického programu.
  Nikolaj Rukavišnikov
 • V životě máme možnost být na prvním nebo na posledním místě. A právě jako v naší hře, i v životě musí každý z nás o vše bojovat, nikdy se nevzdávat, nikdy nevěšet hlavu. A potká-li vás prohra, přijměte ji jako muži! Jděte třeba i docela zpět na start, ale začněte znovu, neustaňte, nezastavte se! Nikdy není nic ztraceno! Tak jako při hře! Alvarez potřebuje jen statečné a silné!
  Jaroslav Foglar, Devadesátka pokračuje
 • Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. A poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel.
  Antoine de Saint-Exupéry
 • Proč skauting?
  Protože být skaut je jedno velké dobrodružství. A to dobrodružství neprožíváme sami, ale s kamarády, kteří vás nikdy nenechají na holičkách.
  Majda Feitová, skautka
 • Není ošklivější věci, než dělá-li se z vlastenectví živnost. Je to podobná morální prostituce, jako kdyby se někdo chtěl živit svou ctností. Slušný člověk o sobě nevytrubuje, že je národně uvědomělý, stejně jako o sobě neprohlašuje, že je poctivý. To se snad mezi neporušenými lidmi rozumí samosebou.
  Karel Čapek
 • Největším nepřítelem vědění není ignorance, je to iluze vědění.
  Stephen Hawking
 • Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným.
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • Osvobození se od indoktrinace by mělo být základním lidským právem pro všechny děti.
  Björn Ulvaeus
 • Nuda se léčí zvídavostí.
  Zvídavost se léčit nedá.
  Ellen Parr,
  americká novinářka
 • Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi.
  Theodor Roosevelt
 • Když jsme na závěr všichni polohlasem zpívali slavnou píseň o tom, jak plujem dál a dál a když jsme se s milým Jestřábem loučili skautskou večerkou, věděl jsem už najisto, že se tomuto jedinečnému vůdci dostalo vzácné výsady: Jaroslav Foglar zformoval několik generací nejlepších dívek i chlapců z celého Československa způsobem opravdu imponujícím.
  Jiří Grygar
 • Vy s kormidlem v ruce, vy běžte a pro nové dobuďte nový svět.
  Petr Ginz
 • „Nepřipustím, aby měl kdokoli pocit křivdy, bezmoci a nespravedlnosti. Nechci být vaším pánem, ale služebníkem! Tak slibuji při památce Vojtěcha Vonta tím končím! Buďme svorni! Nevyzraďme nic, co víme! Žlutá je barva naše!“
  nově zvolený Velký Vont Ota Losna
 • Předvídání je neobyčejně obtížné, zvláště pak jde-li o budoucnost.
  Samuel Goldwyn, filmový magnát
 • John Young byl v čele výzkumu vesmíru lidmi svým postojem, talentem a houževnatostí. V každém případě to byl „astronaut astronautů“. Bude nám chybět.
  Robert Lightfoot, administrátor NASA
 • Štěstí si za peníze nekoupíš.
  Anni-Frid S. Lyngstad-Reuss
 • Úkolem dnešní vědy je vytěsnit boha.
  Steven Weinberg
 • Myslím si, že by náboženství mělo být naprosto odděleno od státu. Tak se dnes neděje, dokonce ani ve Švédsku.
  Björn Ch. Ulvaeus
 • Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se jí nenaučili rozumně užívat.
  Albert Einstein
 • Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.
  Václav Havel
 • Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku. Vidí ve vědě krásu.
  Marie Curie-Skłodowska
 • Prosím Vás o nevykonání rozsudku vyneseného nad Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou, Oldřichem Peclem a Janem Buchalem. Byli oběti nacismu, vězňové německých koncentračních táborů. Jsem hluboce přesvědčen, že si zaslouží žít.
  Albert Einstein
 • Něco tu noc bylo ve vzduchu,
  hvězdy byly jasné, Fernando.
  Svítily tam pro tebe a pro mě,
  pro svobodu, Fernando.
  I když jsme si nikdy nemysleli,
  že bychom mohli prohrát,
  nelitujeme toho.
  Kdybych to měla udělat znova,
  udělala bych to, můj příteli,
  Fernando.
  Fernando, ABBA
 • Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma.
  Richard Feynman
 • Jestli Microsoft někdy udělá aplikaci pro Linux, bude to znamenat, že jsem vyhrál.
  Linus Torvalds
 • Největším nepřítelem vědění není nevědomost, ale iluze vědění.
  Stephen Hawking
 • Linuxová komunita jasně ukazuje světu, že když na něčem pracuje milion vývojářů, nemá konkurence šanci.
  ExoSpace
 • Astronomie, tak jako nic jiného, učí člověka pokoře.
  Arthur C. Clarke
 • Neil Armstrong toho nechal víc než jen stopy a vlajku na Měsíci. Vytvořil základy pro budoucnost a vytyčil cestu pro budoucí americké průzkumníky, kteří jako první vstoupí na Mars nebo na jinou planetu.
  Charles Bolden, administrátor NASA
 • Věřím, že každá lidská bytost disponuje konečným počtem úderů srdce. Já mám v úmyslu nepromarnit ani jeden z těch svých.
  Neil Armstrong
 • Voyager připomíná atleta, který podává výkony na samé absolutní hranici svých možností, ale nikdy ji nepřekročí.
  Ed Stone,
  vedoucí vědeckého týmu Voyager
 • Koho zajímáš, ten si tě vyhledá.
  Kdo tě chce, udělá si na tebe čas.
  Komu na tobě záleží, ozve se sám.
  Všechno ostatní jsou výmluvy, které za nic nestojí.
  neznámý autor
 • Svoboda znamená zodpovědnost.
  To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.
  G. B. Shaw
 • Raketoplán STS lze kritizovat z různých pohledů. Jedno mu však upřít nelze. Bez něj není stanice ISS, Hubbleův dalekohled na oběžné dráze, žádné partnerství mezi USA a Ruskem ve vesmíru a žádná pilotovaná kosmonautika.
  ExoSpace.cz
 • My všichni jsme potomci astronomů.
  Carl Sagan
 • Lidé vždy věřili pověrám. Je to paradoxní, protože současný blahobyt je důsledkem kritického myšlení a vědeckého zkoumání. Máme se dobře díky vědecko-technickému pokroku, ne díky kartářkám.
  Jiří Dušek
 • Jsem opravdu rád, že jsi přišel,
  znáš pravidla,
  víš, jak hrát,
  pán scény…
  Voulez-Vous, ABBA
 • V životě je to jasné.
  Za vše může manželka, tchýně a Windows.
  ExoSpace.cz
 • Je nepopíratelné, že v žánru chlapeckého dobrodružného románu byl Foglar mistrem, stal se klasikem už v první polovině života. Pokud jsme jeho prózám propadli v dětství, nevysmívejme se jim v dospělosti.
  Jaromír Slomek, TÝDEN
 • Jaroslav Foglar zformoval několik generací nejlepších dívek i chlapců z celého Československa způsobem opravdu imponujícím. Proto také dostal od jihočeských hvězdářů z hvězdárny na Kleti dárek vpravdě nadčasový - rozhodnutím příslušné komise Mezinárodní astronomické unie se od 28. července 1999 jmenuje planetka č. 9102 Foglar! Pro Jestřába je to vlastně ideální pozorovací stanoviště, odkud může sledovat, jak si ve smyslu jeho odkazu dále vedeme.
  Jiří Grygar
 • Dokud se nebudou vědecké instituce svou honosností ani blížit bankovním domům, bude to příznak, že není naše společnost zcela zdravá.
  ExoSpace.cz
 • Chiquitito, ty i já pláčeme,
  ale slunce je stále na obloze a svítí nad tebou,
  nech mě slyšet, jak zpíváš ještě jednou, tak jako předtím,
  zpívej novou píseň, Chiquitito.
  Chiquitita, ABBA
 • Bez Apolla by někteří lidé nemohli desítky let žít, protože bez Apolla by nebyl kardiostimulátor.
  Zdeněk Pokorný
 • Špatně bychom skauty vychovávali, kdybychom jim neříkali pravdu. Těžko je čeliti nepříteli, jehož způsob boje neznáme, a boj za pravdu je dnes v praktickém životě mnohem těžší, než tušíte. Ale plniti tento náš úkol v celém životě, tento boj za pravdu a svobodu, je největší důležitostí, nemá-li poctivost býti pro posměch a má-li být zas na světě dobře.
  Antonín B. Svojsík
 • Jednou, někdy i dvakrát týdně jsem se musel v Bartolomějské ulici hlásit u „svého“ vyšetřovatele Bílka, a ten pak se mnou prochodil dvě tři hodiny po Praze. A když mě náhodou při této „procházce“ potkal někdo, kdo mě letmo pozdravil, chtěl estébák samozřejmě vědět, kdo to byl, odkud se známe atd. Nic podstatného jsem mu nikdy neřekl.
  Jaroslav Foglar
 • Časy radosti a časy smutku
  budeme pokaždé vidět až do konce.
  Nestarám se o to, co přijde zítra,
  můžeme tomu čelit společně,
  jako staří přátelé.
  The Way Old Friends Do, ABBA
Sledujte ExoSpace.cz

Zpět na Sdělení čtenářům

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron