Příspěvek 28. zář 2018, 08:39

Existoval klub Rychlých šípů?

"Chtěl jsem začít na zadní stránce Hlasatele otiskovat nějaký neobvyklý a dlouho běžící obrázkový seriál. Chtěl jsem k tomu využít svých zkušeností i důkladných znalostí různých míst v naší republice, znal jsem staré uličky a plácky v Praze i v jiných městech, která jsem sjezdil. A tu jsem narazil na partu výborných chlapců, velmi podnikavých, statečných, kteří o úžasná dobrodružství takřka zakopávali na každém kroku. K leckterým jsem jim i dopomohl. Slovo dalo slovo, a já je přiměl, aby si založili náš čtenářský klub. Což se také stalo. Po různých příhodách si dali název Rychlé šípy, a můj sen se začal naplňovat.

Kteréhosi dne jsem potkal v budově Melantrichu kreslíře pana JUDr. Jana Fischera a zeptal jsem se ho, zda by dokázal nakreslit seriál, kdybych mu připravil podrobný scénář se zápletkou. Pravil, že se o to pokusí! Vypracoval jsem tedy první příběh s názvem Černí jezdci řádí, a pan dr. Fischer se zhostil svého úkolu dokonale. Přinesl seriál v barevném provedení a my jsme ho okamžitě brali. Tím začala dlouhá řada příběhů, které dodnes znají celé generace čtenářů, od prarodičů přes otce a matky dnešních hochů a děvčat. Pan dr. Fischer se nikdy osobně nesetkal s živými představiteli Rychlých šípů, ale já získal jejich fotografie – a podle nich je pak autor nakreslil. Smluvili jsme si při tom, že jejich jména a adresy zůstanou trvale utajeny, aby je nikdo nevyhledával, nevyslýchal a neobtěžoval. Utajil jsem i místa, kde klub Rychlých šípů žil, a neprozradím nic z toho, co o něm vím. Za léta jejich mladého života přinesly jejich příhody tisícům a tisícům čtenářů zářný příklad svornosti a vytrvalosti i odvahy a pevného přátelství, které mezi nimi trvale vládlo."

Jaroslav Foglar

Obrázek
Sledujte ExoSpace.cz, magazín se zaměřením na astronomii, kosmonautiku a svobodný software.