Příspěvek 08. pro 2018, 11:40

Skaut je blbeček

VÝPADY POKRAČUJÍ
Protestní dopis řediteli televizního studia Ostrava

Pane řediteli!
Jsem novinář, člen Syndikátu novinářů, a jsem stár 76 let. Více jak 68 let mého života jsem věnoval službě skautskému hnutí, a to výchově děti a mládeže. Samozřejmě, že v dobách totalitních režimů bylo nutno se uchýlit k neveřejným formám této činnosti. Ale za ta celá léta se mně nedostalo takového pohaněni, jaké vyšlo z pořadu Vašeho televizního studia ČT. A proto Vám píši.

V průběhu pořadu „Guinessův svět rekordů“ vysílaném dne 8. března 2004 v 18,30 hodin z Vašeho studia zazněl dialog mezi pány V. BERNATSKÝM a P. SVĚCENÝM těmito slovy: „KDO JE TO SKAUT?“ a odpověď zněla: „SKAUT JE DÍTĚ OBLEČENÉ JAKO BLBEČEK, POD VEDENÍM BLBEČKA OBLEČENÉHO JAKO DÍTĚ“. Moderátoři to snad považovali za humor, skauti však tento text považují za více než arogantní a urážející. Uráží nejen skautský kroj, ale především všechny bratry a sestry, skautské vůdce a činovníky, kteří věnují skautingu a výchově děti zcela nezištně a bez jakéhokoliv nároku, všechen svůj volný čas. A to vše vzdor všem překážkám kladeným skautingu všemi totalitními režimy, německému i komunistickému. Je něco napovídajícího, že takových urážlivých výroků ve svém pořadu si zmínění pánové nedovolili vůči organizaci PIONÝR. Je možné, že v nich zůstal ten duch, v jakém byli vedeni, v dobách jejich totalitní výchovy. Označení „blbeček“ považujeme za plivnutí na památku těch, kdož věrni skautskému slibu a zákonu proti těmto režimům bojovali, a obětovali nejen svobodu, ale i své životy.

Skauting je rozšířen po celém světě a jeho výchovná činnost je hodnocena jako jedna z nejlepších metod, které směřují k výchově čestného a morálního občana. Proto také byl skauting trnem v oku všem jeho nepřátelům – a podle všeho jim asi nadále zůstává!

Patrony skautingu byli tak vážení občané našeho státu, jakými byli naši presidenti T. G. MASARYK a E. BENEŠ. Ti hnuti prokazovali úctu a poukazovali na jeho význam pro zmíněný morální vývoj děti a mládeže v řádné občany našeho státu. Skautskou výchovou prošla řada významných osobností, na které může být náš národ hrdý, ať to byl kardinál Štěpán TROCHTA, Antonín SOCHOR, František NEPIL, Václav ČTVRTEK, Vladimír ŠKUTINA, Jaroslav FOGLAR, Jiří WOLKER, Miloslav ŠIMEK. A z těch ještě žijících kardinál Miloslav VLK, Miloš FORMAN, Jan KAČER, Jiří SUCHÝ, Jiří MENZEL, Jan TŘÍSKA, Stela ZÁZVORKOVÁ, Vlasta PRUCHOVÁ a desítky a desítky dalších, vážených osobnosti. A u jiných národů tomu není jinak.

Existuje možnost, jak by zmínění moderátoři, pánové V. BERNATSKÝ a P. SVĚCENÝ, dokázali svou vtipnost a smysl pro humor, a to zveřejněním jiné tzv. hádanky: „KDO JE TO TELEVIZNÍ MODERÁTOR?“ a odpověď? „TELEVIZNÍ MODERÁTOR JE AROGANTNÍ HLUPÁK, KTERÝ VEDEN TOUHOU PO ORIGINALITĚ UKAZUJE NA OBRAZOVCE SNÍŽENOU ÚROVEŇ SVÉHO INTELEKTU!“ Doufám, že se nikdo z nich nebude textu divit, je přece stylizován v duchu jejich humoru. A nakonec by to bylo možno brát jako jejich omluvu.

S pozdravem

Ing. Zbyšek PECHA
člen Syndikátu novinářů
Mezírka 5
602 00 Brno

Na vědomí:
Mgr. Jiří JANEČEK
gen. ředitel ČT

Zbyšek Pecha, ČIN, květen 2004
Sledujte ExoSpace.cz