Stránka 11

Zpomalené rozpínání vesmíru na velkých vzdálenostech II

PříspěvekNapsal: 27. dub 2019, 17:52
od dudr66
Dalším kosmologem a matematikem, který pochybuje o existenci temné hmoty a energie je prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.,který ve své knize Antigravitace uvádí: „Často se také píše, že vesmír nemá žádný střed. To je jako tvrdit, že kružnice nemá střed…
Friedmannova rovnice neobsahuje v sobě žádné zpoždění dané konečnou rychlostí šíření gravitace…. standardní ΛCDM model není v pořádku.“ (1)
Prof. Křížek ovšem pomíjí fakt, že už známe tři Hubbleovy „konstanty“ Ho pro nynější expanzi časoprostoru. V posledních letech vedly výpočty Hubbleovy konstanty na základě proměnných hvězd typu cefeid, které jsou relativně blízko, k hodnotě 73,5 km/s/Mpc, a podle sondy Planck a reliktního záření je Ho = 67,4 km/s/Mpc (2) Navíc Adam Riess naměřil a vypočítal 73,24 pro vzdálenější supernovy SNIa

Z toho pak vyplývá, že vesmír nemůže být homogenní, když je euklidovský a takto nelineárně se rozpíná.
Zmíněné zpoždění gravitace, dané konečnou rychlostí jeho šíření, bereme na vědomí tím, když tvrdíme, že na každého pozorovatele mohou gravitačně působit pouze ta tělesa, která on může v dané chvíli pozorovat, tedy někdy v minulosti procházela jeho světelným kuželem, po kterém se k nám blíží nejen světlo, ale i gravitace.
Dále viz https://blogadmin.idnes.cz/admin/c/7085 ... -page.html

Re: Zpomalené rozpínání vesmíru na velkých vzdálenostech II

PříspěvekNapsal: 28. dub 2019, 20:10
od dudr66
Prof. Křížek k tomu píše: " O techto ruznych hodnotach samozrejme vim. Na str. 90 uvadim obrazek mozneho
chovani Hubbeova parametru H=H(t). Stanovit jeho hodnotu (tj. Ho) v soucasnosti je obtizne, protoze se vzdy divame do minulosti. To, ze se ruzne hodnoty Ho lisi cca o 10% jen ukazuje, ze Friedmannuv model neaproximuje realitu verne. Delaji se totiz nekorektni extrapolace Eisnteinovych rovnic na kosmologicke skaly."

Re: Zpomalené rozpínání vesmíru na velkých vzdálenostech II

PříspěvekNapsal: 15. kvě 2019, 07:23
od JosefN
Je to velmi dobrý postřeh pane Dudr. V poslední době mám tytéž tendence si myslet, že Hubbleův zákon byl sice postaven "úspěšně" jako lineární, ( jako přímá úměra : čím větší vzdálenost tím vyšší rychlost vzdalování ), ale linearita H.z. přesto bude chybným faktem reality. Podle mých úvah ( viz mé web-stránky, kde je více ) se vesmír „nerozpíná“ ( lineárně ) (z jednoho singulárního bodu = BB) , ale se Vesmír „rozbaluje“, tedy rozbaluje je křivost časoprostoru, která začíná po Třesku ve stavu velmi vysoké křivosti ( stav plazmatu )…a postupně se tato křivost časoprostoru ( 3+1D ) ( anebo spíše 3+3D ) nelineárně !! rozbaluje-narovnává. V dnešním věku Vesmíru je už reální globální křivost téééměř euklidovskou přímkou. Dokonce možná i tempo plynutí času není konstantní od Třesku ke dnešku, ale v různých etapách-fázích běhu času, v různých „stop-stavech“ věku Vesmíru, se „tempo plynutí času“ mění. Rozbalování Vesmíru, čili spíše časoprostoru, však probíhá „dvojím prováděním“ : a) do globálních rozměrů se křivosti délkové (ale možná i časové) narovnávají, b) do planckových škál velikostí křivosti ( z dob po Třesku ) zůstávají a dokonce se ještě prohlubují v „geonech-konglomerátech“ = lokální singularity ( nadneseně řečeno : každý bod v plazmě je singulární lokalitou, stavem nějaké geon-křivosti ) kompaktifikovaných dimenzí. To zní neučesaně, i záhadně…že…ale..; úvahu o tom lze zahájit od stavu ranného věku Vesmíru, tj. od plazmatu, což je „homogenní stav chaosu vřících dimenzí čp“ a ten se začne r o z b a l o v a t do „globálu“, ale také budou v tom „vřícím chaosu, v té pěně dimenzí“ vznikat „lokality“ nějakého stavu křivosti dimenzí, které „zamrznou“ v tomto tvaru- stavu…a máme geon…, geon ( název pro obecný element hmoty…geneze, nukleogeneze pak přináší vějíř stavů hmoty ) jakoby „plave“ v okolním proměnném časoprostoru…dokonce tu úvahu lze rozšířit tak, že Vesmír „má“ z á k l a d n í 3+3D síť euklidovsky plochých (nekonečných) dimenzí a…a v tomto rastru-síti čp „plavou, jsou v něm vnořeny“ další stavy křivostí čp-dimenzí což je hmota a její projevy, čili „v rastru“ plave „proměnlivý Vesmír“, jeho hmotové různosti a projevy. Z tohoto úhlu pohledu lze vysvětlit mnohodimenzionalitu vesmíru. Plazma po Třesku „se rozbaluje“ a souběžně s tím si „sbaluje“ do konglomerátů z těch „zamrznutých“ vlnobalíčků = hmotových elementů do složitějších seskupení = atomy, molekuly atd.

Re: Zpomalené rozpínání vesmíru na velkých vzdálenostech II

PříspěvekNapsal: 19. kvě 2019, 06:36
od JosefN

Re: Zpomalené rozpínání vesmíru na velkých vzdálenostech II

PříspěvekNapsal: 03. čer 2019, 11:47
od JosefN

Re: Zpomalené rozpínání vesmíru na velkých vzdálenostech II

PříspěvekNapsal: 30. čer 2019, 23:34
od JosefN

Re: Zpomalené rozpínání vesmíru na velkých vzdálenostech II

PříspěvekNapsal: 09. črc 2019, 09:26
od JosefN
Já bych přidal ještě tento názor .
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/y/y_021.doc

Re: Zpomalené rozpínání vesmíru na velkých vzdálenostech II

PříspěvekNapsal: 19. zář 2019, 13:09
od JosefN

Re: Zpomalené rozpínání vesmíru na velkých vzdálenostech II

PříspěvekNapsal: 19. zář 2019, 13:10
od JosefN

Re: Zpomalené rozpínání vesmíru na velkých vzdálenostech II

PříspěvekNapsal: 09. říj 2019, 10:49
od JosefN
Pochopit vesmír, to je to oč tu běží ( a nezáleží na tom zda ho pochopil laik, vědec, anebo ? že by ano ?? )
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/g/g_085.doc

Re: Zpomalené rozpínání vesmíru na velkých vzdálenostech II

PříspěvekNapsal: 11. lis 2019, 17:31
od JosefN