Příspěvek 16. črc 2019, 22:15

Kosmologický princip a standardní LCDM model opět vyvrácen?

Kosmologický princip říká, že vesmír je na velkých škálách homogenní a izotropní. Na tomto principu je založen i standardní kosmologický model LCDM, který popisuje rozpínání vesmíru od velkého třesku až do současnosti.
Problém ovšem nastal, když bylo určeno několik nynějších hodnot Hubbleovy „konstanty“ Ho, která popisuje toto rozpínání. K tomu připomínáme, že Hubbleův – Lemaitreův zákon V = Ho . D
řeší nynější vzdálenosti a nynější rychlosti a neřeší, zda se jedná o zrychlenou expanzi, protože V je okamžitá rychlost.

1. Podle sondy Planck a reliktního záření je Ho = 66,93 + 0,62 km/s/Mpc – tmavě červené hodnoty, viz obr.
2. Podle supernov typu Ia je Ho = 73,45 + 1,66 km/s/Mpc, - zelené hodnoty viz (1)

Dále viz: https://dudr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=721174