Stránka 11

Casimirův jev a Gravitace - otázky

PříspěvekNapsal: 02. úno 2021, 09:04
od OndrejDvorak
Je to mnoho let, kdy jsem v diskuzích navrhoval model vesmíru, resp. model gravitace, který není odvislý od geometrie prostoru, jeho zakřivení, ale od všesměrného tlaku vakua na hmotu. Vakuum jsem považoval za substanci, která hmotu vystavuje tlaku a v soustavě dvou anebo více těles, si tato tělesa tento tlak, který má dostředný vektor, vzájemně odstiňují, čímž mezi sebou vytváří oblast nižšího tlaku, a v důsledku se mají tendenci přibližovat a spojovat.

Později jsem se doslechl o Casimirově jevu, který je velice podobný tomuto pojetí gravitace. V mém modelu hrálo roli nejenom množství hmoty, ale také její uspořádání. Zjednodušeně řečeno, placaté objekty si sobě odstiňovaly více tohoto vektorového tlaku.

Představme si ne příliš líbivou modelovou situaci, kdy by např. Země byla rozkrájena podobně jako vajíčko na kráječi, na několik atomů silné plátky, a tyto plátky by byly zavěšeny podobně jako destičky které ukazují Casimirův jev. Nyní si odmysleme gravitaci. Co by se v této modelové situaci stalo? A jaká by byla celková součtová síla Casimirova jevu působícího na takto nakrájenou Zemi. Udržel by ji tento jev při sobě i bez působení gravitace. Byl by výsledek totožný s tím, který nyní připisujeme gravitaci?