Příspěvek 03. čer 2017, 14:36

Jak JUNO nalétává na cíl

Tato sekvence barevně zvýrazněných obrázků Jupitera ze sondy JUNO znázorňuje rychlé geometrické změny při pohledu na planetu v průběhu blízkého průletu sondy. Začátek je u severního pólu, jehož okolí lze vidět na prvním obrázku; samotný pól se nachází přibližně uprostřed. Při dalším přibližování sondy se do zorného pole kamery JunoCam dostává čím dál menší část planety. Na dalších snímcích lze vidět, jak severní pól mizí a objevují se skupiny mraků severních středních joviánských šířek. Na pátém snímku je pás turbulentního proudění vystředěn. Výrazných změn si můžete povšimnout mezi sedmým a osmým snímkem, jež byly pořízeny krátce před nejbližším přiblížením k planetě a zobrazují oblast blízko rovníku. Snímky dělí od sebe jen 4 minuty, přesto jsou velmi odlišné. V době jejich pořízení se totiž sonda pohybuje nejrychleji. Na devátém, desátém a jedenáctém snímku převažuje bělavá jižní tropická zóna, od desátého snímku se vyskytují oválné bílé bouře, zvané Struna perel. Na posledním snímku už vystupuje oblast kolem jižního pólu.

ExoSpace.cz

jupiter-sekvence.jpg
Sledujte ExoSpace.cz, magazín se zaměřením na astronomii, kosmonautiku a svobodný software.