Příspěvek 27. říj 2016, 11:16

Jupiter v infračerveném světle

Dne 27. srpna sonda JUNO započala téměř devítihodinový sled fotografií Jupiteru v infračerveném světle. Za tu dobu pořídila téměř 580 snímků, behěm kterých Jupiter dokončil téměř celou rotaci kolem své osy. Snímky pořídil přístroj JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper), který mapuje Jupiter na vlnové délce zhruba 4,8 mikronů. Polární oblasti Jupiteru se mapují v hodnotách 3,45 mikronů.

ExoSpace.cz