Příspěvek 09. pro 2017, 04:18

Blesk spôsobuje tvorbu antihmoty

Čo môže mať spoločné búrka s antihmotou? Možno viac ako si myslíte. Japonský tím vedcov pod vedením Teruaki Enota z Kjótskej univerzity prišie na to, že blesk spôsobuje vznik antihmoty. Konkrétnejšie, gama žiarenie produkované bleskom interaguje s okolitým vzduchom, a práve z týchto stretov vznikajú pozitróny. Pozitróny sú elektróny antihmoty, čiže nemajú záporný náboj, ale kladný!

Ako nato japonskí vedci prišli? Rozostavali po severozápadnom pobreží ostrova Honšú mnoho gama detektorov. Vytúžená udalosť prišla vo februári 2017. V meste Kašiwazaki až 4 detektory spozorovali silný gama impulz po výskyte blesku vo vzdialenosti len pár stoviek metrov. Následná analýza gama impulzu ukázala 3 výtrysky gama žiarenia. Zdrojom prvého výtrysku bol samotný blesk. Druhý výtrysk vznikol interakciou medzi gama žiarením z blesku a dusíkom v atmosfére Zeme. O čo vlastne pri tejto zrážke ide? Gama žiarenie vytrhne z atómu dusíka neutrón, dusík sa tak stane nestabilným. A tu prichádzame k tretiemu výtrysku gama žiarenia. Ak je dusík nestabilný, rozpadá sa na 13C (stabilný izotop uhlíka so 7 neutrónmi). Pri tom vznikajú pozitróny, ktoré rýchlo anhilujú s všadeprítomnými elektrónmi za vzniku silného gama žiarenia. A práve toto gama žiarenie je predmetom tretieho výtrysku.

Vedci tak majú rukolapný dôkaz, že i blesky hrajú rolu pri tvorbe antihmoty v zemskej atmosfére.