Příspěvek 15. kvě 2016, 19:31

Tranzit Merkúra v spektrálnej čiare H-alfa

Na tejto snímke je Slnko vykreslené pomocou špeciálneho filtru, ktorý prepúšťa len spektrálnu čiaru H-alfa, teda len červené svetlo vysielané atómami vodíka. Pomocou tohto filtru vidíme chromosféru nachádzajúcu nad fotosférou. Ide o snímok tranzitu Merkúru cez slnečný kotúč, ktorý bola vytvorený na Fulhamu v Londýne, Veľká Británia. Tranzit sa uskutočnil 9. mája 2016 a trval 7,5 hodín. Išiel o druhý z 14 tranzitov v 21. storočí.

Merkúr vidíme ako temný kotúč vľavo v strednej oblasti.

ExoSpace.cz

Obrázek